Publicerad 2008-06-10

Hallands Grisföretagare

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 2005 och 2011)

Ordförande
Lotta Henrysson
Bäckatorpsvägen 163
266 94 Munka Ljungby
070-3699424
mysingebacke@icloud.com

Sekreterare
Magnus Arvidsson
Folkared Klevagård 1
311 93 Långås

0708-278189 
magnus@klevagard.se