Publicerad 2008-06-11

Örebro läns Grisproducenter

(Arrangör årsstämma för Sveriges Grisföretagare år 2012).

Ordförande Oscar Nilsson, Spångboda,718 91 Frövi, 0581-72088, 070-218 11 45
E-post: Oscar.spångboda@telia.com

Sekretere Theresa Salwén, Garveriv. 3 Gropen, 716 93 Fjugesta, Tel 070-428 59 23, 0707-59 49 44 (arb)
E-post: tess_salwen@hotmail.com