Publicerad 2013-02-14
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Svenska grismarknaden bedöms vara stabil, en del höjningar runt om i Europa sker och en stark tro och känsla finns för en ökad efterfråga på grisköttet enligt Tyska ISN. Danish Crown är inte lika positiva och ser konflikten mellan Tyskland och Ryssland som ett problem. Den staka euron minskar även konkurrenskraften när det gäller försäljning till icke EU länder. Spannmålspriserna är fortfarande rätt stabila på en hög nivå och vid den här årstiden spekuleras det mycket om vad som kommer hända tills nästa skörd.