Publicerad 2016-08-30
Dagen kommer att bjuda på inlägg från producenter som satsat på olika produktionsformer och på diskussioner kring framtida marknad och konkurrenssituation. Välkomna till en spännande och inspirerande dag kring den svenska grisproduktionens framtid!
Moderator: Mattias Espert, ordförande i Skåne och Blekinges Grisproducenter

Anmälan sker genom länken nedan!
Anmälan till Alnarps Grisdag